อาสาสมัคร Openmind ในประเทศลาวและภาคเหนือของประเทศไทย

1,212
เผยแพร่เมื่อ เมษายน 21, 2014 โดย

อาสาสมัครสองคนพูดถึงประสบการณ์การเป็นอาสาสมัครในประเทศลาวและภาคเหนือของประเทศไทย

หมวดหมู่

เพิ่มความคิดเห็นของคุณ