ฝูงบินแทงโก้ของประเทศไทย

1,642
เผยแพร่เมื่อ ธันวาคม 30, 2012 โดย

Tango Squadron ได้รับเกียรติจากการรักษาประวัติศาสตร์การบินของประเทศไทย

หมวดหมู่

เพิ่มความคิดเห็นของคุณ