โรงเรียนฝึกลิง2

1,402
เผยแพร่เมื่อ เมษายน 21, 2014 โดย

วีดีโอที่ 2 การฝึกลิงเก็บมะพร้าวจากต้นไม้ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี โรงเรียนเชี่ยวชาญในการฝึกลิงโดยใช้วิธีการเชิงบวกที่ไม่ทำร้ายลิง

หมวดหมู่

เพิ่มความคิดเห็นของคุณ