อุทยานและพิพิธภัณฑ์ ร.2

1,775
เผยแพร่เมื่อ เมษายน 21, 2014 โดย

เป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 2 โดยมูลนิธิ ร.2 ในพระบรมราชูปถัมภ์ พิพิธภัณฑ์จัดแสดงศิลปะและโบราณวัตถุในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น

หมวดหมู่ แท็ก

เพิ่มความคิดเห็นของคุณ