Chilli Cookoff ที่งานปิคนิคประจำปี 4 กรกฎาคมในกรุงเทพฯ

1,536
เผยแพร่เมื่อ กุมภาพันธ์ 29, 2012 โดย

Tom Aikins รายงานเกี่ยวกับการปรุงอาหารพริกที่ 4 กรกฎาคม Picnic In Bangkok ประจำปี – http://www.roadhousebarbecue.com

หมวดหมู่ แท็ก

เพิ่มความคิดเห็นของคุณ