ข้อกำหนดและเงื่อนไข

– Siam.TV เป็นแพลตฟอร์มโฮสต์เนื้อหาและไม่อ้างสิทธิ์หรือถือสิทธิ์ความเป็นเจ้าของเนื้อหาที่อัปโหลดไปยัง Siam.TV

– สิทธิ์ความเป็นเจ้าของทั้งหมดของวิดีโอหรือเนื้อหาที่อัปโหลดไปยัง Siam.TV ยังคงอยู่กับผู้สร้างดั้งเดิมของวิดีโอ

– Siam.TV อาจติดต่อผู้อัปโหลดและขอสิทธิ์ในการแบ่งปันหรือแจกจ่ายหรือสร้างความยุ่งยากให้กับเนื้อหาวิดีโอที่อัปโหลดไปยัง Siam.TV

– Siam.TV อาจติดต่อผู้อัปโหลดและขออนุญาตเพื่อแบ่งปันการอัปโหลดบนเครือข่ายไซต์ที่กว้างขึ้นของเรา