ขณะนี้ Siam.TV ยอมรับการชำระเงินค่าโฆษณาใน Ethereum แล้ว

วันนี้ Siam.TV เริ่มรับชำระเงินค่าช่องโฆษณาใน Ethereum แล้ว

หากต้องการสั่งซื้อตำแหน่งหน้าแรกของคุณบน Siam.TV เพียงแค่ไปที่หน้าโฆษณาและชำระเงิน

เมื่อสั่งซื้อของคุณแล้ว คุณสามารถเลือก Ethereum ที่จุดชำระเงินและโอนไปยังที่อยู่กระเป๋าเงินที่ให้ไว้

เพิ่มความคิดเห็นของคุณ